Home / code / Изпразване на файл

Изпразване на файл

Понякога се налага да изпразним даден файл предимно някой log това може да стане, чрез команда :

cat /dev/null > file_name

About panev

Check Also

KVM виртуализация старт на virt-manager грешка

KVM виртуализация старт на virt-manager грешка Днес се наложи да инсталирам на CentOS 6.8 KVM …