Home / Linux / Обновяване на CentOS 6.4 до 6.5

Обновяване на CentOS 6.4 до 6.5

Проверете текущата версия

cat /etc/redhat-release

Примерно е:

CentOS release 6.4 (Final)

За да се появят всички налични пакети и обновления въведете следните команди:


yum clean all
yum check-update

След като ви покаже, че има обновления и нови пакети напишете :

yum update -y

По желание може да reboot машината, аз лично и двете не съм 🙂 За да проверите дали всичко е наред след update ползвайте следните команди :


netstat -tulpn
tail -f /var/log/messages
tail -f /path/to/log/files
ps aux | less
ps aux | egrep 'httpd|mysql'
pgrep 'my_app'

About panev

Check Also

KVM виртуализация старт на virt-manager грешка

KVM виртуализация старт на virt-manager грешка Днес се наложи да инсталирам на CentOS 6.8 KVM …