Home / panev

panev

Setup на iTerm2 в Mac OS

Mac OS

Setup на iTerm2 в Mac OS Принципно терминла iTerm2 за Mac OS е изключително гъвкъв, функционален и много удобен за работа. Има доста възможности за къстъм конфигурация. Въпреки това реших да разнообразя малко като си направих малко промени, като изнеса част от конфигураця в оделни файлове с цел по-лесно управление. …

Read More »

Въведение в света на openSUSE – София

Въведение в света на openSUSE

Българската група на потребителите на openSUSE Събитието е отворено за всички, които искат да научат повече за Linux дистрибуцията openSUSE. Заедно ще направим кратка разходка в света на openSUSE, по време на която ще видим, че в openSUSE има по нещо за всеки потребител – от начинаещ до професионалист. В …

Read More »

Въведение в света на openSUSE

Въведение в света на openSUSE

На 22 април 2018 години от 10:30,заповядайте в град Варна във Варна Лаб където ще се проведе събитие на тема openSUSE! Събитието е отворено за всички, които искат да научат повече за света на GNU/Linux и дистрибуцията SUSE/openSUSE. По време на лекцията ще представим SUSE/openSUSE екосистемата, специфики на openSUSE дистрибуциите …

Read More »

OpenSUSE Bulgaria

Въведение в света на openSUSE

Здравейте 🙂   От известно време работя под OpenSuse в офиса. От много години работя с Linux но предимно като сървъри. Вече над месец, за десктоп система използвам тази система, изключително съм впечатлен и очарoван от нея. С няколко приятели Росен Слaвчев и Димитър Захариев (които са и OpenSuse Advocates …

Read More »

Робо полицията

Робо полицията

По време на българското Председателство на Съвета на Европейския съюз се очаква да се приеме новата Директива относно авторското право в цифровия единен пазар. В нея е включен и спорният Член 13, според който всички интернет сайтове, работещи със съдържание, качено от потребителите, ще трябва да инсталират автоматични системи за …

Read More »

Setup Jenkins on my Raspberry Pi 2

Setup Jenkins on my Raspberry Pi 2

Setup Jenkins on my Raspberry Pi 2 Jenkins is a renowned open source automation server that can help offload programmers from performing repetitive tasks like: running unit tests to make sure new code does not break existing codes. compiling and packaging the binaries from codes and dependencies. deploying new binaries …

Read More »

Upload ssh key through ansible

Upload ssh key through ansible

Upload ssh key through ansible Create a file named ssh-key-setup.yml in directory name /etc/ansible/playbooks. --- - hosts: all become: yes #To start ansible-playbook ssh-key-setup.yml -u panev --ask-pass tasks: - name: Creates destination directory file: state=directory mode=0700 dest=/root/.ssh/ #file: state=directory mode=0700 owner=panev group=panev dest=/home/panev/.ssh/ #FOR USERS - name: Pushes user's rsa …

Read More »

Install Redis and Redis PHP on cPanel

Install Redis and Redis PHP on cPanel

Install Redis and Redis PHP on cPanel Install the EPEL Repository on CentOS 7 First install the EPEL repository yum install epel-release yum update yum install redis systemctl restart redis systemctl enable redis Install the Redis PHP Extension EasyApache 4 EasyApache 4 supports multiple versions of PHP so we need …

Read More »

Install AWX on CentOS 7

Upload ssh key through ansible

Install AWX on CentOS 7 AWX is the upstream project from which the Red Hat Ansible Tower offering is ultimately derived. Read more: AWX project FAQ Install steps below on CentOS Linux release 7.4.1708 (Core) minimal. # Insall EPEL repository yum -y install epel-release # Disable firewall and SELinux systemctl …

Read More »