Home / FreeBSD (page 2)

FreeBSD

Linux Network Configuration

#!/bin/bash # A Linux Shell script to collect information on your network configuration. # ------------------------------------------------------------------------- # Copyright (c) 2003 nixCraft project # This script is licensed under GNU GPL version 2.0 or above # ------------------------------------------------------------------------- # This script is part of nixCraft shell script collection (NSSC) # Visit http://bash.cyberciti.biz/ for …

Read More »

Как да ползваме командаta grep

Командата grep се използва за търсене на текст или претърсва даден файл/ове за зададена дума. Изключително полезна, ето няколко нейни варианта 🙂 grep 'word' filename grep 'word' file1 file2 file3 grep 'string1 string2' filename grep -i 'Model' /proc/cpuinfo command option1 | grep 'data' grep --color 'data' fileName ps aux | …

Read More »

Zombie process!!! Какво по дяволите….

Зомби процесите са кофти работа, само заемат реуср от машинката На всеки се е случвало или ако не ще му се случи да му зависне процес (наречен още zombie) чрез командата top може да видим дали имаме такива процеси и колко са те: top

Read More »

server status motd

Ще направим прост bash скрипт който ще показва статуса на сървъра в motd (message of the day) Създайте следният файл : vim /usr/local/bin/systemstats.sh

Read More »

Как да инсталирате chkrootkit на FreeBSD

С chkrootkit можете да проверявате редовно система за признаци на руткит. chkrootkit търси известни подписи в trojaned системни двоични файлове. Той също така проверява дали интерфейсът е в безразборни режим, за lastlog заличавания, за wtmp заличавания, за wtmpx заличавания, за признаци на LKM троянски коне и за utmp заличавания. Спринт …

Read More »

Как да добавя потребител към Wheel група на FreeBSD

FreeBSD

Понякога се налага да добавим даден потребител към групата Wheel, това може да стане директно чрез редактиране на /etc/group или чрез командата pw аз лично предпочитам вторият вариант 🙂 За да може да добавите потребител в групата Wheel естествено ще трябва да сте root. Тази команда ще създаде и добави …

Read More »