Home / Linux (page 3)

Linux

Сериозен пропуск в OpenSSL

Проверете версията на OpenSSL ако е различна от 1.0.1g или 1.0.2beta update 🙂 може да използвате тази команда : # openssl version OpenSSL 1.0.1e-fips 11 Feb 2013 Повече инфо тук и тук

Read More »

KVM – CentOS 6.5 how to…

:KVM (Kernel-базирани Virtual Machine) + QEMU. Това означава, че процесора на компютъра ви трябва да поддържаIntel VT или AMD-V. Първа стъпка е да инсталираме KVM. Това става като напишете в конзола : yum groupinstall "Virtualisation Tools" "Virtualization Platform" yum install kvm qemu-kvm python-virtinst libvirt libvirt-python virt-manager libguestfs-tools bridge-utils Проверка на …

Read More »

Как да си направим NAS сървър?

Software: В интернет лесно се намират най-различни видове OS, които позволяват споделяне на контент в локалната мрежа. Някои потребители предпочитат Windows Server 2003, други Windows Home Server или Ubuntu Linux. Аз ще насоча вниманието Ви към една специализирана операционна система, която е създадена само и единствено с една цел – …

Read More »

How to Configure VIM

Инсталирайте vim yum -y install vim Задайте alias ако искате за всички потребители ако ли не направете го на вашият профил: vi /etc/profile добавете следният ред : alias vi='vim' Ако искате само вашият потребител да се възползва от това добавете горният ред в : vi ~/.bashrc За настройки може да …

Read More »

How to install ownCloud – Cloud Storage

Напишете в конзола следният ред : wget http://download.opensuse.org/repositories/isv:ownCloud:community/CentOS_CentOS-6/isv:ownCloud:community.repo -P /etc/yum.repos.d След това просто напишете : yum -y install owncloud И рестартирате httpd сървиса /etc/rc.d/init.d/httpd restart

Read More »

How to install Installing Skype on Fedora, CentOS and Red Het

Инсталиране на skype на Fedora, CentOS и Red Het 32 или 64 бита чрез YUM Първо трябва да създаден YUM хранилище: vi /etc/yum.repos.d/skype.repo Напишете следното: [skype] name=Skype Repository baseurl=http://download.skype.com/linux/repos/fedora/updates/i586/ gpgkey=http://www.skype.com/products/skype/linux/rpm-public-key.asc enabled=1 gpgcheck=0 След което просто изпълняваме стандартната команда за инсталация yum install skype

Read More »

How to Install Google Chrome on Fedora, CentOS and Red Het Linux

Първо трябва да създаден YUM хранилище: vi /etc/yum.repos.d/google-chrome.repo Напишете следното: [google] name=Google - $basearch baseurl=http://dl.google.com/linux/rpm/stable/$basearch enabled=1 gpgcheck=1 gpgkey=https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub [google-testing] name=Google Testing - $basearch baseurl=http://dl.google.com/linux/rpm/testing/$basearch enabled=0 gpgcheck=1 gpgkey=https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub [google-earth] name=Google Earth $basearch baseurl=http://dl.google.com/linux/earth/rpm/stable/$basearch enabled=1 gpgcheck=1 gpgkey=https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub [google-chrome] name=Google Chrome $basearch baseurl=http://dl.google.com/linux/chrome/rpm/stable/$basearch enabled=1 gpgcheck=1 gpgkey=https://dl-ssl.google.com/linux/linux_sign След което просто изпълняваме стандартната команда за …

Read More »

Bash script to create linux and mysql user

#!/bin/bash MKP=/usr/bin/mkpasswd echo "Creating user: $1" PASSWD=`$MKP` echo "Password: $PASSWD" ENPASSWD="$MKP $PASSWD" useradd $1 -p "$ENPASSWD" echo "Creating mysql user & database for $1" mysql -u root --password=your_mysql_password -e "CREATE DATABASE $1; CREATE USER $1 IDENTIFIED BY '$PASSWD'; GRANT ALL ON $1.* TO '$1'" chmod +x lmuser.sh ./lmuser.sh users

Read More »

Linux Network Configuration

#!/bin/bash # A Linux Shell script to collect information on your network configuration. # ------------------------------------------------------------------------- # Copyright (c) 2003 nixCraft project # This script is licensed under GNU GPL version 2.0 or above # ------------------------------------------------------------------------- # This script is part of nixCraft shell script collection (NSSC) # Visit http://bash.cyberciti.biz/ for …

Read More »