Home / Linux (page 4)

Linux

Samba 4 – Active Directory Domain Controller

Инсталация на под линукс CentOS 6. #!/bin/bash #Install SAMBA 4 DC #Last updated: March - 2014 #http://panevifo.eu DIR="/root/samba" #Install the following packages required for installing and building Samba4: yum -y install ntp git-core gcc libacl-devel libblkid-devel gnutls-devel readline-devel python-devel gdb pkgconfig krb5-workstation zlib-devel setroubleshoot-server libaio-devel setroubleshoot-plugins policycoreutils-python libsemanage-python setools-libs-python setools-libs …

Read More »

LAMP Server on CentOS 6

Прост bash скрипт с който да инсталирате LAMP (Linux Apache MySql Php) на вашият сървър. Кода е както следва : #!/bin/bash #Linux Apache MySql Php install #Last updated: March - 2014 #http://panevifo.eu #Update your system echo -e "Check for updates" yum -y update #HTTPD echo -e "Install HTTPD" yum -y …

Read More »

RAID status check for CentOS

За тези, които искат бърз / елегантен начин за проверка на статуса на RAID на вашия диск в CentOS използвате тази команда mdadm Примерно : mdadm --detail /dev/md0 Ще получите нещо подобно 🙂 ┌(eragon)─(12:19 AM Sat Mar 01) └─(~)─(25 files, 4.3Mb)─> ~mdadm --detail /dev/md0 /dev/md0: Version : imsm Raid Level …

Read More »

centos server dynamic motd

Допълнение към тази статия. Добавени са цветове, и няколко допълнителни функции. Скрипта може да се използва както за MOTD (message of the day) така и като bash скрипт с който да изкарвате моментна статистика на машината си 🙂 #!/bin/bash #Server Status Script #Last updated: March - 2014 #http://panevifo.eu #CPU info …

Read More »

Как да разберем какво сме инсталирали на нашият CentOS чрез командата yum

Напишете в конзолата yum list installed >> ~/installed.txt След което отворете файла и разгледайте 🙂

Read More »

Допълнителна защита чрез fail2ban

Добро решение да подсилите защитата на сървъра ви посредством . Може да използвате следният скрипт за лесна и бърза инсталация на fail2ban. #!/bin/bash #This script working on CentOS, RH #Install fail2ban service and vim redactor yum -y install fail2ban vim #Copy jail.conf to jail.local cp /etc/fail2ban/jail.conf /etc/fail2ban/jail.local #Edit your fail2ban …

Read More »

Малка модификация на скипта за iptables за Asterisk

#!/bin/bash ############################################### #chmod +x iptab.sh # #./iptab.sh IP comment # #example ./iptab.sh 192.168.1.1 Panev # #example output ****tcp dpt:22 /* Panev */ # ############################################### args=("$1") #arguments args=("$2") #arguments IPT="/sbin/iptables" #Path to iptables IPTS="service iptables save" IF="eth2" #your network interface Restart="service iptables restart" #Add your rules #echo "IPv4" - in development …

Read More »