Home / FreeBSD / How to Configure VIM

How to Configure VIM

Инсталирайте vim

yum -y install vim

Задайте alias ако искате за всички потребители ако ли не направете го на вашият профил:

 vi /etc/profile

добавете следният ред :

alias vi='vim'

Ако искате само вашият потребител да се възползва от това добавете горният ред в :

vi ~/.bashrc

За настройки може да ползвате :

set number
syntax on
highlight Comment ctermfg=LightCyan

About panev

Check Also

KVM виртуализация старт на virt-manager грешка

KVM виртуализация старт на virt-manager грешка Днес се наложи да инсталирам на CentOS 6.8 KVM …