Home / Linux / Install Redis and Redis PHP on cPanel

Install Redis and Redis PHP on cPanel

Install Redis and Redis PHP on cPanel

Install the EPEL Repository on CentOS 7

First install the EPEL repository

yum install epel-release
yum update
yum install redis
systemctl restart redis
systemctl enable redis

Install the Redis PHP Extension EasyApache 4

EasyApache 4 supports multiple versions of PHP so we need to install the Redis PHP extension on each PHP version. Run the following commands to install and enable the Redis PHP extension on each PHP version you have installed on your server:

yes | /opt/cpanel/ea-php71/root/usr/bin/pecl install igbinary igbinary-devel redis 
/opt/cpanel/ea-php71/root/usr/bin/php -m | grep redis
yes | /opt/cpanel/ea-php70/root/usr/bin/pecl install igbinary igbinary-devel redis 
/opt/cpanel/ea-php70/root/usr/bin/php -m | grep redis
yes | /opt/cpanel/ea-php56/root/usr/bin/pecl install igbinary igbinary-devel redis 
/opt/cpanel/ea-php56/root/usr/bin/php -m | grep redis

About panev

Check Also

Raspberry Pi

Raspberry pi Nginx

Raspberry pi Nginx php5 NGINX: споделя файловете на уеб сайта от локалната директория в интернет. …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *