Recent Posts

Робо полицията

Робо полицията

По време на българското Председателство на Съвета на Европейския съюз се очаква да се приеме новата Директива относно авторското право в цифровия единен пазар. В нея е включен и спорният Член 13, според който всички интернет сайтове, работещи със съдържание, качено от потребителите, ще трябва да инсталират автоматични системи за …

Read More »

Setup Jenkins on my Raspberry Pi 2

Setup Jenkins on my Raspberry Pi 2

Setup Jenkins on my Raspberry Pi 2 Jenkins is a renowned open source automation server that can help offload programmers from performing repetitive tasks like: running unit tests to make sure new code does not break existing codes. compiling and packaging the binaries from codes and dependencies. deploying new binaries …

Read More »

Upload ssh key through ansible

Upload ssh key through ansible

Upload ssh key through ansible Create a file named ssh-key-setup.yml in directory name /etc/ansible/playbooks. --- - hosts: all become: yes #To start ansible-playbook ssh-key-setup.yml -u panev --ask-pass tasks: - name: Creates destination directory file: state=directory mode=0700 dest=/root/.ssh/ #file: state=directory mode=0700 owner=panev group=panev dest=/home/panev/.ssh/ #FOR USERS - name: Pushes user's rsa …

Read More »