Recent Posts

Zombie process!!! Какво по дяволите….

Зомби процесите са кофти работа, само заемат реуср от машинката На всеки се е случвало или ако не ще му се случи да му зависне процес (наречен още zombie) чрез командата top може да видим дали имаме такива процеси и колко са те: top

Read More »

Брой файлове в директория

Случвало ли ви се е някога да ви трябва броя файлове в дадена директория? Има лесен начин за изчисляването им 😉 просто напишете следният ред в конзолата: ls -l | grep .*.log | wc -l

Read More »

Защита от DoS атака с iptables

Ако се съмнявате в DoS атака ползвайте следната команда : netstat -alpn| grep ":80"| awk '{ print $5 }'| cut -d: -f4| sort| uniq -c | sort -n Примерен изходен вариант: ┌(eragon)─(0)─(01:54 AM Sat Dec 07) └─(~)─(15 files, 972Kb)─> netstat -alpn| grep ":80"| awk '{ print $5 }'| cut -d: …

Read More »