Recent Posts

Как да разберем какво сме инсталирали на нашият CentOS чрез командата yum

Напишете в конзолата yum list installed >> ~/installed.txt След което отворете файла и разгледайте 🙂

Read More »

Хубав shell скрип за backup на MySql база данни

#!/bin/bash # Shell script to backup MySql database # To backup Nysql databases file to /backup dir and later pick up by your # script. You can skip few databases from backup too. # For more info please see (Installation info): # http://www.cyberciti.biz/nixcraft/vivek/blogger/2005/01/mysql-backup-script.html # Last updated: Aug - 2005 # …

Read More »

Изпразване на файл

Понякога се налага да изпразним даден файл предимно някой log това може да стане, чрез команда : cat /dev/null > file_name

Read More »