Recent Posts

Малка модификация на скипта за iptables за Asterisk

#!/bin/bash ############################################### #chmod +x iptab.sh # #./iptab.sh IP comment # #example ./iptab.sh 192.168.1.1 Panev # #example output ****tcp dpt:22 /* Panev */ # ############################################### args=("$1") #arguments args=("$2") #arguments IPT="/sbin/iptables" #Path to iptables IPTS="service iptables save" IF="eth2" #your network interface Restart="service iptables restart" #Add your rules #echo "IPv4" - in development …

Read More »

Как да ползваме командаta grep

Командата grep се използва за търсене на текст или претърсва даден файл/ове за зададена дума. Изключително полезна, ето няколко нейни варианта 🙂 grep 'word' filename grep 'word' file1 file2 file3 grep 'string1 string2' filename grep -i 'Model' /proc/cpuinfo command option1 | grep 'data' grep --color 'data' fileName ps aux | …

Read More »

Zombie process!!! Какво по дяволите….

Зомби процесите са кофти работа, само заемат реуср от машинката На всеки се е случвало или ако не ще му се случи да му зависне процес (наречен още zombie) чрез командата top може да видим дали имаме такива процеси и колко са те: top

Read More »