Recent Posts

Защита от DoS атака с iptables

Ако се съмнявате в DoS атака ползвайте следната команда : netstat -alpn| grep ":80"| awk '{ print $5 }'| cut -d: -f4| sort| uniq -c | sort -n Примерен изходен вариант: ┌(eragon)─(0)─(01:54 AM Sat Dec 07) └─(~)─(15 files, 972Kb)─> netstat -alpn| grep ":80"| awk '{ print $5 }'| cut -d: …

Read More »

Обновяване на CentOS 6.4 до 6.5

Проверете текущата версия cat /etc/redhat-release Примерно е: CentOS release 6.4 (Final) За да се появят всички налични пакети и обновления въведете следните команди: yum clean all yum check-update След като ви покаже, че има обновления и нови пакети напишете : yum update -y По желание може да reboot машината, аз …

Read More »

bash sript for iptables

В работа се наложи да пусна asterisk и ми се наложи да добавям много IP, реших да си съкратя малко повторенията 🙂 Скрипта не е кой, знае какво но ми спести доста време 🙂

Read More »