Recent Posts

Инсталация на security updates използвайки yum в CentOS

Инсталирайте плъгина yum install yum-plugin-security За да проверите за security updates напише те : yum --security update Това е всичко 🙂 Може да ползвате и следните команди : yum updateinfo summary yum updateinfo list security yum updateinfo list available yum updateinfo list bugzillas

Read More »

server status motd

Ще направим прост bash скрипт който ще показва статуса на сървъра в motd (message of the day) Създайте следният файл : vim /usr/local/bin/systemstats.sh

Read More »