Recent Posts

VPN използващ PPTP

– Тествана на CentOS 6.4 Първа стъпка е да инсталираме сървиса. Ако пробвате с командата yum install pptpd ще останете леко разочаровани от факта, че я няма : [root@eragon ~]# yum install pptpd Loaded plugins: fastestmirror, security Loading mirror speeds from cached hostfile * base: mirrors.neterra.net * epel: mirrors.neterra.net * …

Read More »

хижа Плевен – в.Ботев (09 -11.08.2013)

Невероятно приключение, хижата не е като 5 звезден хотел но не ти и трябва. Чиста природа, чист въздух прекрасно място. Съжалявам само, че не можах да обиколя и другите места в близост до хижа Плевен. Ще се повтори 🙂

Read More »

Как да инсталирате chkrootkit на FreeBSD

С chkrootkit можете да проверявате редовно система за признаци на руткит. chkrootkit търси известни подписи в trojaned системни двоични файлове. Той също така проверява дали интерфейсът е в безразборни режим, за lastlog заличавания, за wtmp заличавания, за wtmpx заличавания, за признаци на LKM троянски коне и за utmp заличавания. Спринт …

Read More »