Recent Posts

FreeBSD 11 на Raspberry Pi 2?

FreeBSD 11 на Raspberry Pi 2?

FreeBSD 11 на Raspberry Pi 2 – как ? Можете лесно да инсталирате FreeBSD 10 или FreeBSD 11 на Raspberry Pi 2 Model B. Можете да се изгради хубав и лесен за използване Unix сървър посредством FreeBSD операционна система. FreeBSD-CURRENT подкрепи Raspberry Pi от ноември 2012 г. и Raspberry Pi …

Read More »

Raspberry pi Nginx

Raspberry Pi

Raspberry pi Nginx php5 NGINX: споделя файловете на уеб сайта от локалната директория в интернет. Върши същата работа като Apache2, но има статии и бенчмаркове, където показват и обясняват неговото по високо бързодействие от Apache2. Идеално е както за натоварени така и за малки сървъри и е доста “лек” като …

Read More »

HP Smart Storage Administrator

HP Smart Storage Administrator

HP Smart Storage Administrator How to install За да инсталирате HPSSA (HP Smart Storage Administrator) просто изпълнете следните 4 стъпки : 1) Създавате ново хранилище : nano /etc/yum.repos.d/HP_hpssa.repo и залагате следният код : [hp-mcp] name=HP Management Component Pack baseurl=http://downloads.linux.hp.com/repo/spp/RedHat/$releasever/$basearch/current/ enabled=1 gpgcheck=0 2) Обновявате yum update 3) Инсталираме yum install kmod-hpsa.x86_64 …

Read More »