Home / Linux / HP Smart Storage Administrator

HP Smart Storage Administrator

HP Smart Storage Administrator How to install

За да инсталирате HPSSA (HP Smart Storage Administrator) просто изпълнете следните 4 стъпки :

1) Създавате ново хранилище :

nano /etc/yum.repos.d/HP_hpssa.repo

и залагате следният код :

[hp-mcp] name=HP Management Component Pack
baseurl=http://downloads.linux.hp.com/repo/spp/RedHat/$releasever/$basearch/current/
enabled=1
gpgcheck=0

2) Обновявате

yum update

3) Инсталираме

yum install kmod-hpsa.x86_64 hpssa.x86_64 hpssacli.x86_64 (hpssacli не е задължително то е управление под конзола)

4) Стартирате конзолата :

hpssa – local (през X) и те се стартира автоматично браузъра подразбиране със зареденият адрес

Тествано е на CentoS 6.x и CentOS 7.X
HPSSA

Вижте още!
Смяна на името подразбиран не мрежата
KVM виртуализация под CentOS 7
CentOS WebPanel

About panev

Check Also

Raspberry Pi

Raspberry pi Nginx

Raspberry pi Nginx php5 NGINX: споделя файловете на уеб сайта от локалната директория в интернет. …